pravidla

Pravidla hry Yu-Gi-Oh

Jsi nováčkem v duelech?

To, co potřebuješ pro správný začátek je začátečnický balíček! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel!

Na začátku každého duelu máte oba 8000 životů. Vaším cílem je snížit soupeřovy životy na nulu. Toho dosáhnete tak, že svému soupeři způsobíte zranění pomocí vašich karet vbalíčku. Hodnota zranění se odečítá od životů.

Ještě předtím než začnete, oddělte černé karty Xyz monster od zbytku karet ve vašich balíčcích. Položte je obrázkem dolů do vašich zón extra balíčků (Extra Deck Zone). Tento začátečnický balíček obsahuje 3 Xyz monstra. Oba hráči si zamíchají svůj balíček a umístí je do příslušné zóny (Deck Zone). Nyní se musíte dohodnout, kdo začne. Určit začínajícího hráče můžete pomocí hodu mincí nebo hrou kámen-nůžky-papír. Vítěz se rozhodne, jestli začne nebo bude hrát jako druhý. Nyní si můžete líznout prvních pět karet zvašich balíčků do ruky. Zruky můžete hrát karty pouze během svých kol.

Karty monster

 • Jméno monstra
 • Úroveň monstra (počet hvězd)
 • Atribut monstra
 • Typ monstra
 • Text monstra
 • Útočná hodnota (ATK) a obranná hodnota (DEF) monstra

Popisek - u žlutých (normálních) monster je pouze doprovodný a neovlivňuje hru. Oranžová monstra s efektem zde mají napsané své speciální schopnosti, které ti mohou pomoci vyhrát duel!

Vyvolej své monstrum!

Během tvého kola můžeš buď normálně vyvolat, nebo vyložit JEDNO monstrum ze své ruky.

Normální vyvolání

Abys normálně vyvolal monstrum, tak jej polož před sebe obrázkem nahoru.

Vykládání

Když chceš monstrum vyložit, tak jej polož obrázkem dolů ana šířku, přesně jako na obrázku. Výhodou vykládání je moment překvapení, kdy soupeř neví, co může čekat.

Vyvolání nebo vyložení pomocí obětí

Monstra, která jsou úrovně 5 avyšší jsou mocnější. Proto musíš obětovat jiná monstra, abys je mohl normálně vyvolat nebo vyložit.

Když vyvoláváš pomocí oběti, obětované monstrum pošleš z herní plochy na hřbitov.

 • Pokud je monstrum úrovně 5 nebo 6 (spočítej hvězdy) potřebuje jednu oběť.
 • Pokud je monstrum úrovně 7 a vyšší, potřebuje 2 oběti.

Speciální vyvolání

V rámci speciálního vyvolání využíváš k vyvolání monster efektů karet kouzel, pastí a monster s efekty.

 • Během jednoho kola můžeš speciálně vyvolat libovolný počet monster.
 • V kole, ve kterém jsi speciálně vyvolal monstrum, máš stále možnost normálně vyvolat nebo vyložit další monstrum. Speciální vyvolání je jako bonus!
 • Pokud ti efekt karty přímo neurčí, vjaké bojové pozici máš monstrum speciálně vyvolat, můžeš si vybrat mezi útočnou pozicí nebo obrannou pozicí. Ať si vybereš jakoukoli pozici, vždy vyvoláváš monstrum obrázkem nahoru!
 • Když speciálně vyvoláváš, nemusíš se řídit pravidlem obětí. Stačí se řídit textem na kartě, která speciální vyvolání dovoluje.

PRŮBĚH KOLA

Během duelu se ty a tvůj soupeř střídáte po kolech. Každé kolo má 6 fází.

 • Fáze líznutí

  Lízni si vrchní kartu zbalíčku.

 • Přípravná fáze

  Využiješ jí pouze vpřípadě, že je popsaná v efektu nějaké karty.

 • Hlavní fáze 1

  V této fázi můžeš vyvolávat avykládat svá monstra! Současně můžeš v této fázi hrát karty kouzel (Spell) apastí (Trap).

 • Fáze boje

  V této fázi budou probíhat všechny tvé útoky.

 • Hlavní fáze 2

  Po útoku můžeš zahrát další karty kouzel a pastí. Pokud jsi v tomto kole ještě normálně nevyvolával nebo nevykládal monstrum, můžeš tak učinit nyní.

 • Konečná fáze

  Tvoje kolo teď končí a na řadu přichází soupeř. Začíná jeho fází líznutí. Hráč, který začíná duel, nesmí první kolo ještě útočit!

Bojuj se svými monstry!

Nejlehčím způsobem, jak snížit soupeřovy životy azničit jeho monstra, je útok.
Každé z tvých monster vútočné pozici může zaútočit jednou za kolo.
Monstra útočí postupně, ne všechna naráz!

 • Vyber monstrum, které bude útočit
 • Vyber monstrum soupeře, na které zaútočí

Pokud útočíš na monstrum, které je obrázkem dolů, otoč ho obrázkem nahoru.
Pokud útočíš a soupeř má monstra na herní ploše, musíš útočit na jedno ztěchto monster.
Pokud soupeř žádná monstra nemá, můžeš zaútočit přímo na soupeře! Soupeř pak ztrácí tolik životů, kolik má tvé monstrum ATK.

Útočná pozice vs. útočná pozice

Porovnej ATK útočníka s ATK druhého monstra. Slabší monstrum je zničeno. Hráč zničeného monstra dostává zranění rovné rozdílu v ATK. Zničené monstrum je položeno obrázkem nahoru do hráčova hřbitova.

Když je tvůj ATK vyšší Znič protivníkovo monstrum, soupeř pak dostává zranění.

Příklad:
1800 ATK > 1200 ATK
1800-1200=600
Soupeř si odečte 600 životů

Když je tvůj ATK nižší Tvé monstrum je zničeno aty dostáváš zranění.

1800 ATK < 2000 ATK
2000-1800=200
Odečti si 200 životů

Když mají obě monstra stejný ATK Obě monstra se zničí, nikdo neztrácí životy.

1800 ATK = 1800 ATK
Nikomu se životy neodečítají

Útočná pozice vs. obranná pozice

Porovnej útočníkův ATK a DEF druhého monstra. Tvůj soupeř nedostává zranění, když útočíš na jeho monstrum v obranné pozici.

Když je tvůj ATK vyšší Znič protivníkovo monstrum, nikdo nedostává zranění.

1800 ATK > 1000 DEF
Nikomu se životy neodečítají

Když je tvůj ATK nižší Obě monstra přežijí, ty dostaneš zranění rovné rozdílu mezi tvým ATK ajeho DEF.

1800 ATK < 1900 DEF
1900-1800=100
Odečti si 100 životů

Pokud je ATK rovný DEF Obě monstra přežijí, nikdo nedostává zranění.

1800 ATK = 1800 DEF
Nikomu se životy neodečítají

Změna bojové pozice

Občas se ti může hodit změnit bojovou pozici tvého monstra. Bojovou pozici monstra můžeš změnit během hlavní fáze 1 nebo 2.

Jsou tři chvíle, kdy NEMŮŽEŠ změnit bojovou pozici monstra.

 • 1. Nemůžeš ji změnit, když si toto monstrum vyvolal nebo vyložil v tomto kole.
 • 2. Nemůžeš ji změnit, pokud už si ji v tomto kole měnil.
 • 3. Nemůžeš ji změnit, pokud toto monstrum v tomto kole útočilo.

Vyvolání obrácením

Pokud je tvé monstrum v obranné pozici obrázkem dolů, můžeš změnit jeho bojovou pozici na útočnou pozici obrázkem nahoru. Tato změna pozice má speciální název, vyvolání obrácením. (Za jedno kolo můžeš provést libovolný počet vyvolání obrácením a přitom provést inormální vyvolání nebo vyvolání vyložením.)

Pokud má monstrum efekt, který začíná slovíčkem "FLIP" ("Obrať"), tak se tento efekt aktivuje, když se monstrum obrátí obrázkem nahoru. (Buď vyvoláním obrácením, nebo protože na něj bylo zaútočeno, když bylo obrázkem dolů.) Vtomto balíčku nenalezneš žádná monstra s efektem při obrácení. Získat je můžeš v Booster Packu (doplňkovém balíčku), kterým zároveň vylepšíš svůj balíček!

Xyz monstra

Xyz monstra je nový a silný druh monster! Vyvolat Xyz monstra můžeš kdykoliv máš pod kontrolou monstra, která mají stejnou úroveň. Xyz monstra patří do tvého extra balíčku, ne do balíčku samotného. Do akce je vyvoláváš z extra balíčku.

Hvězdy jsou hodností tvého Xyz monstra. Xyz monstra mají hodnost místo úrovně. Silnější Xyz monstra mají vyšší hodnost.

Xyz vyvolání

Xyz vyvolání je jednoduchý způsob jak vyvolat Xyz monstra z tvého extra balíčku.

 • 1. Vyber si Xyz monstrum z tvého extra balíčku pro které máš ty správné Xyz materiály. Tyto Xyz materiály musí být obrázkem nahoru na tvé straně pole.
 • 2. Polož Xyz materiály na sebe.
 • 3. Vezmi Xyz monstrum z extra balíčku a dej ji takto na vrch Xyz materiálů: Když ti text na kartě Xyz monstra řekne, abys „odpojil“ (Detach) Xyz materiál, vezmi jedno z Xyz materiálu pod tvým Xyz monstrem a dej ho na hřbitov.

Karty kouzel a pastí (Spell, Trap)

Duel nemůžeš vyhrát pouze s monstry. Musíš se také naučit, jak správně používat karty kouzel a pastí. Jejich mocné efekty pomáhají tvým monstrům a mohou ti pomoci zničit soupeře.

Jak hrát kouzla (Spell card):

 • 1. Polož kouzlo z ruky do tvé zóny kouzel a pastí (Spell & Trap Card Zone).
 • 2. Následuj instrukce na kartě.
 • 3. Poté co ji použiješ, dej kartu na hřbitov.

Jak hrát pasti (Trap card)

 • 1. Vylož past obrázkem dolů do tvé zóny kouzel a pastí (Spell & Trap Card Zone).
 • 2. Otoč ji během jakéhokoli dalšího kola. DOKONCE i během kola tvého soupeře.
 • 3. Poté co ji použiješ, dej kartu na hřbitov.

Ikony karet kouzel a pastí

Ne všechny karty kouzel a pastí fungují stejně. Některé mají ikony, které jim dodávají určité vlastnosti. Aby ses stal mistrem duelů, musíš být schopen tyto ikony rozeznat. (Ne všechny tyto typy ikon se vyskytují ve tvém balíčku balíčku.)

Trvalá kouzla

Tato kouzla a pasti zůstávají na herním poli ve tvé zóně kouzel a pastí. Jejich efekty fungují, dokud jsou na herním poli.

Kouzla vybavení

Když zahraješ kouzlo vybavení, vyber si jedno monstrum, které je obrázkem nahoru. Kouzlo vybavení zůstává na herním poli a podporuje toto monstrum. Pokud toto monstrum půjde pryč z herního pole, zničí se i kouzlo vybavení.

Rychlokouzlo

Tato kouzla můžeš zahrát z ruky kdykoli během svého kola. Také je můžeš vyložit a pak je použít jako karty pastí.

Kouzla pole – Tato kouzla se umisťují do zóny kouzel pole a zůstávají tam. Ve hře může být jen jedno kouzlo pole pro oba hráče, takže když některý zhráčů zahraje kouzlo pole, předchozí se zničí. Mnoho kouzel polí funguje na OBA hráče.

Protipast – Tyto pasti umí rušit efekty ostatních karet.

Pozvedni svou hru na vyšší úroveň!

V duelu se toho však skrývá ještě mnohem více a ty se můžeš všechno naučit! Podrobná pravidla v PDF si stáhni ZDE